Academic Business Club, 29 oktober

Presentatie aan jonge ondernemers in Tilburg (Academic Business Club).

De deelnemers waren allemaal erg enthousiaste ondernemers, met als belangrijkste drijfveren: vrijheid, creativiteit, klantgerichtheid en innovatie. MVO Loont heeft hen duidelijk gemaakt hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen aan al die waarden nog meer diepgang kan geven en gaf hen concrete handreikingen om mee te beginnen. Vncent van Rijsewijk van Plantypot liet zien voor welke uitdagingen hij als ondernemer stond en hoe hij hobbels overwon. "Het gaat er vooral om dat je niet luistert naar de gevestigde orde", zei hij.

De jonge ondernemers vroegen stevig door en kregen zo ook van elkaar volop inspiratie om zelf aan de slag te gaan in hun eigen bedrijf. Een van hen zei: "maar als ik groene hosting wil opnemen in mijn aanbod, moet ik er ook voor zorgen at ik zelf alle computers 's avonds uitzet, anders ben ik niet consequent". En zo is het. "Want als je eenmaal aan de slag gaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ben je besmet.", volgens Willemijn Peeters van MVO Loont.