Bedrijfsexcursie: MVO bij Helwig Timmerfabriek BV

Ongeveer 25 ondernemers zijn op 10 oktober 2012 een kijkje komen nemen in de MVO keuken van HELWIG Timmerfabriek BV in Geleen. Directeur Wil Helwig heeft een vrij nuchtere kijk op MVO:  “Doe vooral de dingen die dicht bij jezelf liggen en waar je binnen de bedrijfsvoering al mee bezig bent of gemakkelijk bij kunt aansluiten”. 

HELWIG Timmerfabriek BV is een familiebedrijf dat al 80 jaar bestaat en heeft ruim 100 medewerkers in dienst. Helwig maakt kozijnen van het natuurproduct hout. De zorg om het milieu is groot bij Helwig, men werkt waar mogelijk met FSC gekeurd hout en innoveert in nieuwe duurzame producten en procedés. Helwig geeft aan in een markt te opereren waarin nieuwe innovatieve duurzame concepten een must zijn om concurrentievoordeel te behouden, gezien de concurrentie met “plastic” kozijnen en aluminium kozijnen. Prijs en duurzame kwaliteit zijn essentieel. Helwig hergebruikt vrijwel alle houtafval en zaagsel  voor de verwarming van het hele bedrijfsgebouw (er is geen aardgas aansluiting) en veel zaagstukken worden weer aan elkaar gezet tot bruikbare balken. Het bedrijf kent een zeer laag ziekteverzuim en weinig tot geen verloop, zelfs niet in crisistijd. Wil Helwig: “Een groot personeelsverloop en ziekteverzuim zijn uiteindelijk duurder dan investeren in een hoogwaardig personeelsbeleid. Dat laatste hebben we dan ook jaren geleden al gedaan en daar plukken we nog steeds de vruchten van”. Wethouder Berry van Rijswijk prees in zijn openingswoordje het duurzame karakter van de bedrijfsvoering van Helwig en wees er nog een fijntjes op dat Helwig niet zomaar de gemeentelijke MVO prijs in de wacht heeft gesleept.

Na de rondleiding door het bedrijf ontspon zich een discussie tussen de aanwezigen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en werden er handige tips aan elkaar uitgewisseld. Zo gaf Evert Jelle van de Ven, directeur van leer-werk bedrijf Vixia aan: “ Door toepassing van het instrument Jobcarving kan de vraag van werkgevers worden omgebogen tot passende werkgelegenheid. Eenvoudige werkzaamheden in de dagelijkse praktijk van een bedrijf worden gebundeld in één of meerdere functie(s). Schaarse hoogopgeleiden en professionals krijgen zo hun handen gedeeltelijk vrij en kunnen daardoor effectiever worden ingezet. Tegelijkertijd is werk gecreëerd voor  onderkant van de arbeidsmark: iemand die nu nog aan de zijlijn staat, kan aan de slag. Zodoende wordt voor alle betrokken partijen meerwaarde gerealiseerd.” Een perfect voorbeeld hoe aandacht voor de P van People in het MVO beleid van een bedrijf niet alleen leidt tot een doeltreffender bedrijfsvoering, maar ook gunstige effecten heeft naar mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan.