Excursie Jansen Maasbree Flowers

Op 10 juli vond een inspirerende bedrijfsexcursie plaats bij Janssen Maasbree Flowers. Dit is een van de grotere glastuinbouwbedrijven voor planten in Nederland. In de 120.000 m2 kassen worden diverse typen chrysanten voor de export geteeld. Al meer dan 30 jaar weet Janssen Maasbree Flowers innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid in het teeltproces te integreren. Het bedrijf is voorzien van de nieuwste automatiseringstechnieken die het arbeidsproces verlichten. De bedrijfsexcursie werd binnen het programma MVO Loont georganiseerd door COS Limburg i.s.m. het MKB Innovatiehuis Keyport 2020

Op het gebied van milieu is Janssen Maasbree Flowers vooruitstrevend door o.a. de eigen productie van elektriciteit en milieuvriendelijke toepassing van warmte en CO2.

We streven naar continuïteit in zowel kwaliteit als kwantiteit, assortiment en betrouwbaarheid. Ons bedrijf is voorzien van de nieuwste technieken om ook het arbeidsproces te verlichten en dit aangenamer te maken. Ook op gebied van milieu zijn we vooruitstrevend door in een groenlabel kas te produceren”, aldus directeur Jos Wilms van Janssen Maasbree Flowers.

Het bedrijf is verder een voorbeeld van open samenwerking met andere bedrijven en onderwijsinstellingen. Onder meer met de HAS in Den Bosch werken ze nauw samen. Op deze wijze wordt nieuwe kennis snel verkregen en ingezet in het bedrijf. De 24 deelnemers hebben daarmee met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe MVO op succesvolle wijze in de praktijk toegepast kan worden. COS-Limburg en partner Innovatiehuis Keyport 2020 gaan na de zomer vervolgactiviteiten opzetten om MVO in binnen het MKB verder in praktijk te brengen en verdieping tot stand te brengen.