MVO bedrijfsexcursie, Highlite International BV

Op 28 november verzamelen zich laat op de middag zo’n 80 belangstellenden voor de MVO netwerkbijeenkomst in  het mooie bedrijfspand van Highlite International BV in Kerkrade.

Gedeputeerde Twan Beurskens is de eerste van een drietal inleiders en schetst een beeld van Limburg als hoogwaardige vestigingsplaats voor (MKB) bedrijven, met een groot achterland en uitstekende voorzieningen.  Het gehoor is enigszins teleurgesteld dat Parkstad niet wordt benoemd als economisch prioritaire regio. Dhr. Beurskens stelt de aanwezigen echter gerust en geeft aan dat de provincie ook in deze regio de economische bedrijvigheid blijft stimuleren, maar zo benadrukt de gedeputeerde: “U kunt niet achteroverleunen en het aan de provincie overlaten. Het bedrijfsleven zal ook zelf flink de mouwen moeten opstropen”.

Gastheer en eigenaar/directeur van Highlite, Hub de la Haye,  heeft zijn bedrijf in een jaar of 20 uitgebouwd tot een bedrijf met 150 werknemers en doet veel zaken met China. Highlite is gespecialiseerd is in de verkoop van licht- en audioapparatuur. Ze kopen hun producten in China en verkopen deze dan elders.

Hij vindt het uitermate belangrijk, zo geeft hij aan,  dat een bedrijf dat handelt met een  lage lonenland (en dat is China uiteindelijk nog steeds)  een vergaande  verantwoordelijkheid neemt voor zijn gehele productieketen. Zo ziet hij er strikt op toe dat er binnen de bedrijven waarmee hij zaken doet geen kinderarbeid plaatsvindt, de arbeiders goede  en veilige werkomstandigheden kennen en een “eerlijk” loon betaald krijgen. Regelmatig gaat de la Haye, samen met zijn vrouw, ter plekke poolshoogte  nemen in de Chinese bedrijven om te zien hoe het er aan toe gaat. Hij schroomt er niet voor om zaken bij zijn businesspartners aan de orde te stellen, als die volgens hem beter moeten.

De tweede spreker was Wil Helwig, directeur/ mede eigenaar van HELWIG Timmerfabriek BV in Geleen. 
"Inzetten op MVO moet niet alleen een rationele overweging zijn, maar zeker ook voor een deel vanuit je gevoel komen, maar ik weet één ding heel zeker en dat is dat “MVO loont”. Niet toevallig ook de naam van het MVO-programma van COS Limburg. Meer over het bedrijf en hun MVO maatregelen leest u hier.

Voor het tweede deel van het programma hebben zich inmiddels enkele nieuwe mensen aangesloten en zo lopen we na deze inhoudelijke inleidingen met zo’n 95 mensen  door de immense bedrijfshallen van Highlite. Hier ligt het logistieke hart van het bedrijf, waarbij het enorme , geautomatiseerde  warehouse management systeem de grote blikvanger is. Met een daverende show van licht en geluid in de demo-ruimte wordt de rondleiding vervolgens afgesloten, als illustratie van het feit dat bij Highlite de combinatie van techniek, goede logistiek en aandacht voor sociale aspecten heeft geresulteerd in een hoogstaande en zeer levensvatbare bedrijfsvoering.

Uit goed ingelichte bron is later overigens vernomen dat de afsluitende netwerkborrel, naar goed Limburgs gebruik, pas om 22.00 uur werd afgesloten. Ook dat onderdeel lijkt te zijn geslaagd……