Verrassingen in Geertruidenberg

Het gemeentehuis in Geertruidenberg stond op 30 oktober helemaal in het teken van verrassingen. Tijdens de bijeenkomst ‘duurzaam ondernemen’ zagen ruim 100 ondernemers zich geconfronteerd met een heuse openingsact, een herinrichting van het gebouw en een flinke portie anders denken.

Tijdens de opening gaven de organisatoren via een rollenspel een doorkijk naar 2030. Door buiten de gebaande paden te denken lieten zij zien, wat de meerwaarde ervan is voor ondernemers die willen werken aan continuïteit van hun onderneming. Dat duurzaam ondernemen daarin een grote rol speelt, staat voor hen buiten kijf.

Uit de workshops van de avond kwamen 7 waarden naar voren die ondernemers graag terugzien in hun bedrijfsvoering:

1. Eerlijk en respectvol met elkaar omgaan;
2. Win-win creëren voor elkaar, samenleving & milieu;
3. Elkaar beter leren kennen;
4. Samenwerken;
5. Gezamenlijk doel opstellen voor de gemeente;
6. Denken vanuit je eigen kracht & positiviteit;
7. Niet meer uitgeven dan je hebt.

De ondernemers gaven aan dat deze waarden hen helpen om effectiever en daarmee winstgevender te ondernemen. En het helpt voor de lange termijn visie voor je bedrijf. De initiatiefnemers Millenniumplatform Geertruidenberg, ondernemersvereniging VOG, de gemeente Geertruidenberg en COS Brabant gaan nu gezamenlijk kijken wat het beste vervolg hierop zal zijn. Dit moet ook blijken uit de ter plekke ingevulde enquête. “Wij zijn in ieder geval dat de ondernemers in Geertruidenberg zo massaal gehoor gaven aan onze uitnodiging, hierin gezamenlijk willen optrekken en hiermee tegelijkertijd invulling geven aan de titel Millenniumgemeente in Geertruidenberg”, aldus Willemijn Peeters van COS Brabant. “Het programma MVO Loont van het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt daarbij.”.

Achtergrondinformatie Deze bijeenkomst was speciaal bedoeld voor ondernemers in de regio Geertruidenberg en is een initiatief van het Platform Millenniumgemeente Geertruidenberg, de gemeente Geertruidenberg, de VOG en COS Brabant. Op de website www.mvoloont.com vindt u informatie over de bijeenkomst en vindt u best practices en tips. Meer weten? Neem contact op met COS Brabant.