Verslag "Broodje MVO" 7 juni

Een “broodje MVO” met fabelachtig uitzicht! MVO Loont op 7 juni te gast in de Nedinsco Fabriek te Venlo

In de door Woningcorporatie WoonWenz prachtig herstelde Nedinsco Fabriek  te Venlo werd op 7 juni 2013 een MVO Loont presentatie verzorgd onder de naam“ Broodje MVO” . COS Limburg en de Venlose  stg. “Fairliefd”, hadden de handen in elkaar geslagen om MKB-ondernemers te informeren over MVO en de mogelijkheden te bespreken om in het Venlose te komen tot een actief MVO bedrijven netwerk

Lammert Winterman, voorzitter van stg. Fairliefd, nam de afrap in een enigszins galmende, nog casco,  ruimte op de bovenste verdieping van het Nedinsco gebouw, met naar alle kanten een prachtig uitzicht over de stad Venlo en de Maas.

Frank Engelen, directeur WoonWenz, lichtte vervolgens de restauratiewerkzaamheden aan het Nedinsco gebouw toe en de maatregelen die er op het vlak van duurzaam bouwen zijn genomen.  Het resultaat is een van de meest duurzame en energiezuinige panden van Venlo; Met recht  een perfecte plek om het te hebben over MVO en duurzaam ondernemen.

MVO Loont!, zo stelde Ronald Kohnen, directeur COS Limburg, en lichtte dat toe aan de hand van enkele voorbeelden uit de MVO praktijk. Hij wees op de mogelijkheden die het programma MVO Loont op dit vlak kan biedt aan MKB-ondernemers. Vervolgens gaf Dick Thesingh, bestuurslid Fairliefd, een uitvoerige inleiding over maatschappelijke verantwoord ondernemen. Als leidraad werd hiervoor het MVO trendrapport 2013 van MVO Nederland gebruikt.  Niet alleen wordt MVO volgens hen “serious Business”, maar ook hebben “gezonde’ bedrijven de toekomst: De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

Na de lunch, met een “echt” broodje MVO en een kop soep, werd de groep opgesplitst in 2 deelgroepen die onder begeleiding  van Monique Wijnen en Ronald Kohnen het MVO proces verder ontleedden en aan elkaar nadere uitwerkings- en samenwerkingsmogelijkheden presenteerden.

Een korte greep uit de conclusies en de overpeinzingen:

• Iedereen binnen een bedrijf moet de visie kennen en moet betrokken zijn.
• Werkplezier verhoogt de productie.
• De werkvloer levert de ingrediënten voor de visie. Zowel visie als strategie is het product van de wisselwerking tussen werkvloer en management.
• In communicatie belangrijk: betrouwbaarheid, walk the talk, transparantie.
• Samenwerking (netwerken) met (andere) stakeholders is belangrijk v.w.b.  legitimering, kennisdeling, promotie, groter bereik,  inbreng regionale producten, ketenbeheer met inkoop van fairtrade, biologisch, renewable.
• Binnen het primaire proces nadenken over grondstoffen, halffabricaten, hergebruik, C2C.
• Binnen personeelsbeleid aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wordt steeds meer aanbestedingsvoorwaarde.

Na afloop is er ruime gelegenheid tot nadere kennismaking en netwerken. Iedereen stelt zichzelf vanuit bedrijf voor en licht toe wat zijn/haar link is met dit onderwerp. Deelnemers tonen zich geïnspireerd door de bijeenkomst en willen ook erna onderling contact houden op dit thema: het begin van een Venloos MVO netwerk  is gemaakt.