Informatiebijeenkomst over Circulaire Economie.

Waar je vroeger al heel milieubewust bezig was als je afval scheidde of de inktcartrigdes recyclede, bestaat duurzaam ondernemen tegenwoordig uit drie peilers: people, planet, profit. Klinkt goed, maar hoe breng je dat in de praktijk? Verschillende sprekers gingen hier dieper op in tijdens de netwerkbijeenkomst van Zeeland Business op 9 oktober jl. in Vlissingen.

Tijdens het middagprogramma vertelde key note speaker Niels Wagemaker van The Circular Company uit Amsterdam enthousiast over de waarde van afval: “Afval is een grondstof en grondstoffen zijn geld waard. Dat is al een heel andere manier van naar iets kijken. Wat wij doen is partijen met elkaar in contact brengen die afval hebben en afval zoeken. Of we vergroten de economische waarde van afval door afvalstromen samen te voegen.”

The Circular Factory focust op de grootste vervuiler van Nederland; de bouw- en sloopbranche. Circa 40% van het afvalvolume in Nederland komt uit deze branche. Slechts een beperkt deel wordt momenteel hergebruikt. Daar liggen dus grote circulaire kansen. Een introductie over de Circulaire Economie vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

In het avondprogramma schenen vertegenwoordigers van Smart Service Boulevard, Switch/MVO Loont en het UWV hun licht op duurzaamheid. De avond werd afgesloten met effectief netwerken.  Ruim honderd ondernemers woonden de bijeenkomst bij. Het programma was  het resultaat van een samenwerking tussen Zeeland Business Netwerk, HZ University of Applied Sciences, UWV en Switch .