Bert Krale

Bert Krale is directeur van Krale Advies.
"Als installatieadviseur opereer je momenteel in een (bouw)wereld die onder grote druk staat. Een installatie die op duurzame wijze, energiezuinig en comfortabel haar werk doet heeft niet de hoogste prioriteit.

Krale Advies ziet het als haar taak om bij het opzetten van plannen voor installatiewerken en de aanbestedingsprocedure, met maximale inbreng van kennis en kunde door alle deelnemende partijen, er voor te zorgen dat het eindresultaat de gewenste duurzaamheid heeft tegen een zo eerlijk mogelijke prijs.

We bereiken dit door samen met de opdrachtgever een goed programma van eisen (duurzaamheid, energieverbruik en functionele eisen) te schrijven. We maken een globale aanduiding van de gewenste uitvoering van de installaties (conceptkeuze) en de inbreng van marktwerking wordt bereikt door bij een beperkt aantal marktpartijen (maximaal 3) de bovenstaande zaken te laten afprijzen. In samenspraak met de beste inschrijver detailleren we de installaties vervolgens verder tot een opdrachtstuk.

De uitdaging/meerwaarde zit hem in twee hoofdpunten:

• als adviseur moet je een kwetsbare opstelling durven kiezen. Immers: er kan best een uitvoerende partij aanschuiven die een totaal andere plan heeft dan de adviseur. Als adviseur ben je niet meer de persoon die "alles weet". Je moet toe durven geven dat je samen met de uitvoerende partij meer weet dan alleen.

• in principe beperk je als adviseur je eigen omzet. Je inbreng is veel beperkter dan bij het schrijven van een helemaal uitgewerkt bestek.

Maar het is de inspanning waard als het een "betere wereld" oplevert!"

Meer informatie vindt u op de website van Krale Advies