TIP 2. Jouw probleem is mijn probleem

In het denken over MVO speelt ketenverantwoordelijkheid een grote rol. Natuurlijk kun je je eigen zaakjes goed op orde brengen, maar als de manier van werken bij je leveranciers en klanten daar niet op aansluit, dan schiet je vaak je doel voorbij. Ketenverantwoordelijkheid begint met een aantal elementen:

1. Binnen een hechte samenwerking geldt het adagium 'jouw probleem is mijn probleem'; in gezamenlijkheid worden risico's geïnventariseerd en aangepakt.

2. Kijk verder dan alleen naar de eigen leverancier of afnemer. Door de gehele keten gezamenlijke in kaart te brengen kunnen risico's veel beter ingeschat en voorkomen worden. Door de steeds complexere en steeds internationalere ketens is de noodzaak om dit te doen de laatste decennia alleen maar toegenomen.

3. Onderken systeemrisico's. Als een schakel in de keten in de problemen zit, dan is de traditionele oplossing om uit te wijken naar een alternatieve leverancier. Maar als de onderliggende oorzaak er voor zorgt dat de alternatieve leverancier in precies dezelfde problemen zit, biedt deze strategie natuurlijk geen soelaas.