Goed bezocht International Business Café

In Nederland wonen veel ondernemers met een internationale achtergrond. Zij hebben veel kennis van zaken over, en een groot netwerk binnen, hun herkomstland. Er zijn uiteenlopende initiatieven om hun kennis en kunde te verbinden met initiatieven van Nederlandse ondernemers om zo Nieuwe Business Modellen te ontwikkelen voor internationaal ondernemerschap.

Dat bleek tijdens het goed bezochte International Business Café dat wij samen met Participand Broker, Africa in Motion, Oikos, KLV en Startlife organiseerden in Wageningen. Met korte pitches presenteerden een zestal ondernemingen en project organisaties hun innovatieve aanpak van o.a.  handel, stadslandbouw en zorg. Tevens was er de aftrap van Franchising For Africa: een internationaal stage- en ondersteuningsprogramma voor het MKB dat een innovatieve aanpak van franchising combineert met economische ontwikkeling in Afrika.  Tijdens de aansluitende netwerkborrel hadden ondernemers de gelegenheid voor een speedconsult met adviseurs van Participand Broker over ondernemen in/met Afrika, Latijns Amerika en Azië. Wageningen, na New York en Rotterdam de stad met de meeste nationaliteiten ter wereld binnen de gemeentegrenzen, is bij uitstek de broedplaats voor Internationale Business Modellen en het voornemen is er dan ook om er jaarlijks een netwerkbijeenkomst en/of seminar over dit thema te blijven organiseren.