Over ons

De coördinator van MVO Loont is Switch.  

Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst.
Switch adviseert en ondersteunt, Switch verbindt mensen en goede ideeën.

Switch staat voor omschakelen. Omschakelen naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Het gaat daarbij om vraagstukken die álle wereldburgers aangaan, zoals voedsel, water, veiligheid, energie en klimaat.

Onze manier van leven leidt tot schaarste aan voedsel, water en energie wereldwijd. Iedereen kan bijdragen aan oplossingen. Door om te schakelen. Door ánders te leven, ánders te consumeren en ánders te ondernemen.

Switch stimuleert duurzaam en rechtvaardig gedrag. In het bijzonder dat van consumenten en producenten.

Switch samen naar duurzaam en rechtvaardig.

Switch werkt nauw samen met regionale ondernemersverenigingen, bedrijvennetwerken en overheden. En met landelijke maatschappelijke organisaties in Nederland, zoals de NEVI, MVO Platform, MVO Nederland, de regionale afdelingen van MKB Nederland, Kamer van Koophandel en de VNG.

MVO Loont wordt uitgevoerd met een financiële ondersteuning uit de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.