Eerste bijeenkomst ‘Tasty10’ succes

Op donderdag 20 maart was de eerste bijeenkomst van de 'Tasty10' in de Efteling. Ze waren daar om elkaar en andere ondernemers te inspireren en te motiveren. Hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en milieu stonden daarbij centraal . Enthousiast vertelden zij over hun motivatie, inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaam ondernemen. Zij vonden een luisterend oor bij de aanwezige ondernemers.

Communicatie
Aangezien onderzoek uitwijst dat de vraag naar verantwoord geproduceerd voedsel stijgt, werd er ook gediscussieerd over de vraag: “moet je je activiteiten op het gebied van duurzaamheid communiceren naar de consumenten en hoe kan je dat doen”. Als voorbeeld werd een filmpje getoond van Ben & Jerry’s , een bedrijf dat o.a. ijs maakt met duurzame grondstoffen, maar door de consument meer gezien wordt als een ‘beleving’. Conclusie: Het is niet voor ieder bedrijf weggelegd om zijn product als een beleving te laten ervaren. Bovendien is uiteindelijk de prijs toch nog doorslaggevend bij de aanschaf. Werk dus voor de ‘Tasty10’ en Switch om consumenten de meerwaarde van een duurzaam geproduceerd product te laten inzien.

Duurzaam Doe Je Zelf-show
Tijdens de Duurzaam Doe Je Zelf-show streden de aanwezigen tegen elkaar in twee groepen en werd er uitgemaakt wie de meeste kennis heeft van de drie P’s: people, planet en profit. De drie P’s waar het bij maatschappelijk verantwoord ondernemen allemaal over gaat. Hoewel we te maken hadden met ‘doorgewinterde’ MVO’ers, waren er toch nog een aantal verrassingen. Zo was de definitie van een ‘leefbaar loon’ niet voor iedereen bekend en kwamen er diverse initiatieven naar voren om verspilling van eten tegen te gaan.

Tijdens het, geheel duurzame, diner werden er nog volop ervaringen en adressen uitgewisseld.

Kortom een vruchtbare middag waar goede contacten werden gelegd voor onderlinge uitwisseling en een goede basis werd gelegd voor verdere activiteiten in samenwerking met de ‘Tasty10’. Of, zoals Vincent van Rijsewijk‏ twitterde:

'Groep ondernemers Tasty 10 passen MVO daadwerkelijk toe in alle bedrijfsfacetten. leerzame bijeenkomst gehad van @MVOloont'