Wat is MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en  economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden. (mvo platform)

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is aandacht voor de drie P’s van belang.

People
Hierbij gaat het zowel om mensen binnen als buiten de onderneming: medewerkers, consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, scholing, leefbaar loon, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden, mensenrechten.

Planet
Hoe gaat de organisatie om met de milieueffecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet-dimensie zijn de gevolgen van productieproces en gebruik van materialen voor lucht, water, bodem en biodiversiteit. Ook thema’s als CO2-compensatie, afval en hergebruik en duurzame mobiliteit vallen onder de dimensie Planet.

Profit
Winst maken is wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering en nodig voor continuïteit en ontwikkeling. Binnen MVO is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit, reputatie. Tevens om het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Door MVO in het bedrijf door te voeren kunnen kosten worden verlaagd, bijvoorbeeld van energieverbruik, transport, afvalverwerking en aantrekken van nieuw personeel.